Weerribben Zuivel helpt samen met Oxfam novib boeren bij het opstarten en financieren van een eigen bedrijfje in derde wereldlanden.
Het Eko keurmerk verteld je dat een product gecontroleerd biologisch is en afkomstig is van een duurzaam producerend bedrijf.

Biodynamisch

Bij de biodynamische landbouw gaat men nog een stapje verder dan bij de biologische landbouw. Hierbij valt te denken aan:

  • Door planmatige vruchtwisseling, organische bemesting en het gebruik van kruidenpreparaten, wordt de vruchtbaarheid van de bodem op natuurlijke wijze in stand gehouden.
  • Het veevoer wordt grotendeels (minimaal 80%) op het eigen bedrijf verbouwd en is van biologisch-dynamische herkomst.
  • Het bedrijf wordt zoveel mogelijk als een gesloten ecologisch systeem opgezet.
  • Lichamelijke ingrepen aan de dieren (waaronder bijv. onthoornen) zijn niet toegestaan.

Specifieke extra eisen voor biologisch-dynamische zuivelproducten zijn dat:

  • de melk niet gehomogeniseerd mag worden
  • alleen extracten, geen aroma’s als smaakstof mogen worden toegevoegd
  • aan kaas geen lysozym mag worden toegevoegd

Verantwoordelijk voor de Demeter certificering in Nederland is Stichting Demeter (www.stichtingdemeter.nl)

Over Zuiver Zuivel

Zuiver in Zuivel
Wij zijn zuiver in herkomst,
zuiver in kwaliteit,
zuiver in ons verhaal.
Wij zijn Zuiver Zuivel.

Onze naam zegt het al: wij willen zuiver zijn in alles wat wij doen. Zuiver Zuivel staat voor dierenwelzijn, een mooi landschap, een schone aarde en eerlijke handel. Dat brengen wij in praktijk door samen te werken met biodynamische melkveehouders die respectvol met hun koeien en bodems omgaan. Wij zijn toonaangevend in een duurzame bedrijfsvoering: alle melk komt uit Nederland, onze producten zitten in klimaatneutrale verpakkingen en de fabriek draait op groene stroom. Het resultaat kun je proeven in een eigentijdse range zuivel, boter en kaas met een Demeter keurmerk.

Zuiver Zuivel is een merk met uitsluitend producten van biodynamischekwaliteit, geleverd door 20 unieke biodynamische familiebedrijven die continu in ontwikkeling zijn.

"Drentse Aa" is een assortiment biologische zuivelproducten, afkomstig uit het Nationaal beek-en esdorpenlandschap  Drentsche Aa. De producten worden van biologische melk gemaakt; dit betekent dat op het weiland geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen worden gebruikt en dat de koeien op een diervriendelijke manier worden gehouden. Op alle producten staat dan ook het wettig gecontroleerde Eko-keurmerk.

De melk wordt op ambachtelijke wijze verwerkt door Kaasmakerij "Karwij" in Rolde. Zo hanteert men hier nog het traditionele karnproces bij de bereiding van karnemelk en echte boter. Dit komt niet veel meer voor, zodat de bijzondere, zachte smaak van deze karnemelk steeds zeldzamer wordt. Voor Kaasmakerij Karwij staat het milieu centraal. In tegenstelling tot andere zuivelbedrijven worden Drentse Aa producten voornamelijk in glas verpakt. Verder wordt bij het verwerken van de produkten natuurstroom gebruikt in de vorm van zonnecollectoren, die op het dak van de kaasmakerij in Rolde zijn geplaatst.

WaddenMax is een familiebedrijf in Hornhuizen dat biologisch dynamische zuivelproducten maakt. Vader Max en zoon Ben verzorgen de koeien. Annelies, de vrouw van Max, en Mieke, de vrouw van Ben, maken de zuivel. Gemaakt van de melk van onze eigen koeien en dat proef je!

Wil je een keer een kijkje komen nemen op onze boerderij, dan ben je van harte welkom. Ervaar zelf hoe de koeien in de winter lekker luieren in het stro, wandel over het koeienpad naar de zeedijk en snuif de frisse zeelucht op. We vertellen graag over ons leven op de boerderij.