Waar betaal je voor?

Bij de productie van voeding worden de kosten die de producent maakt doorberekend in het eindproduct. Bij biologische voedingsmiddelen zijn er een paar eenvoudige redenen waarom de eindproducten meer kosten:

  • Biologische dieren krijgen meer ruimte en de grondprijs in Nederland is heel hoog.
  • Bioboeren gebruiken nooit bestrijdingsmiddelen tegen onkruid. Mechanisch en met de hand onkruid verwijderen is arbeidsintensiever.
  • Biologische bedrijven hebben meer diversiteit in teelt; ook dit is arbeidsintensief.
  • Bioboeren gebruiken natuurlijke mest, compost en groenbemesters in plaats van kunstmest. Natuurlijke mest en compost zijn goed voor het bodemleven, maar de gewassen groeien iets langzamer.
  • Biologische dieren eten zelf ook biologisch verbouwd voer, en dat is duurder.
  • In verwerkte producten zitten enkel natuurlijke smaakstoffen. Deze zijn vaak wat kostbaarder.
  • De hele productieketen van boer tot consument wordt gecontroleerd door een onafhankelijke inspectiedienst, Skal Biocontrole. Dat brengt extra kosten met zich mee.

Definitie
> De eerlijke prijs is de beloning voor de extra inspanningen (bijvoorbeeld arbeid) die iedere schakel in de keten doet om externe kosten te vermijden.

Maatschappelijke kosten

Voedsel wordt vaak zo goedkoop mogelijk geproduceerd. Maar dat betekent niet dat alle kosten in het eindproduct zijn meegerekend. Wanneer (kunst)mest uitspoelt, stijgen de kosten om het grondwater te zuiveren. En bij de productie van kunstmest komt veel lachgas vrij, wat schade oplevert aan het klimaat. Residuen (restanten) van gewasbeschermingsmiddelen kunnen via wind in een woonwijk terechtkomen. Omwonende maken zich zorgen over de effecten hiervan.

Dieren die (voornamelijk) binnen worden gehouden, staan vaak in stallen waar de urine zich vermengt met de poep. Dit zorgt voor meer ammoniakuitstoot, wat negatieve effecten heeft op natuurgebieden. Om de gevolgen van al dit soort zaken in te dammen, moeten er kosten worden gemaakt. Kosten die eigenlijk bij de echte prijs van een product horen.

Definitie
> In de echte prijs zijn alle (externe) kosten voor natuurlijk en menselijk kapitaal opgenomen (denk aan waterzuivering).